فروشگاه اینترنتی کتاب کودکان

فروشگاه اینترنتی هلو بوک متعلق به سرکار خانم فروهل برای خرید کتابهای کودکان و جذاب ترین کتاب های الکترونیکی با گرافیک کودکانه توسط فرادیس وب طراحی شده است.

  • زمینه فعالیت فروشگاه اینترنتی : فروش کتاب

  • قرارداد سئو داخلی فروشگاه اینترنتی : ندارد

  • قراداد سئو خارجی فروشگاه اینترنتی : ندارد

  • قراداد نگهداری فروشگاه اینترنتی : ندارد

  • قراداد تولید محتوا فروشگاه اینترنتی : ندارد

طراحی فروشگاه اینترنتی کتاب کودکان