تلفن: 03195018095

تلفن: 02191300902

موبایل: 09194067652

دفتر مرکزی : اصفهان خیابان حکیم نظامی، سنگتراشهای شرقی، کوی مهتاب، پلاک 5 

آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان خجسته پور، پلاک 110

صدای مشتری ( تماس با فرادیس وب )