طراحی فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی

فروشگاه اینترنتی نگین کالا متعلق به فروشگاه لوازم خانگی نگین واقع در خیابان هاتف کوچه مشیر یخچال مجتمع تجاری پردیس توسط فرادیس وب طراحی شده است.

  • زمینه فعالیت فروشگاه اینترنتی : فروش لوازم خانگی
  • قرارداد سئو داخلی فروشگاه اینترنتی : دارد

  • قراداد سئو خارجی فروشگاه اینترنتی : ندارد

  • قراداد نگهداری فروشگاه اینترنتی : ندارد

  • قراداد تولید محتوا فروشگاه اینترنی : ندارد

طراحی فروشگاه اینترنتی نگین کالا