تلفن:  95018095 031

تلفن:  91300902 021

موبایل: 09194067652

وب سایت: faradisweb.com

پیامک: 10003195018095

دفتر مرکزی : اصفهان خیابان حکیم نظامی سنگتراشهای شرقی کوی مهتاب پلاک 5 سوم- واحد 6

تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان خجسته پور، پلاک 110

صدای مشتری ( تماس با فرادیس وب )